Atrodo, karas tampa madingu

2014 - 09 - 21
Atrodo, karas tampa madingu. Kiek daug kalbame apie karą ir labai mažai apie taiką. Aplinkui vien kalbos apie ginklus, karingi politikų pareiškimai, kurių toną pastiprina dangų raižantys naikintuvai. Televizijų ekranuose ar žurnalų puslapiuose mirga ,,žvaigždės’’ su žaliomis uniformomis ir ginklu rankose. Pamažu visi virstame ,,žaliaisiais žmogeliukais’’, kad tik sugebėtume atskirti kuris savas, o kuris svetimas. Tai karo kultūra.
Tačiau šiandien pasaulis mini TAIKOS DIENĄ. Tiesa, politikai apie taiką kalba mažai, nes tai nemadinga. Mini ne visi. Tik tie, kurie žino, kas tikrai yra karas. Tik tie, kurie žino, kad geriau bloga taika nei geras karas, kuriems taika yra ir tikslas, ir gyvenimo būdas, ir vertybė.
Pasiklausykime Džono Lenono dainos „Duokit taikai šansą“:

Su tarptautine Taikos diena. Kalbėkime daugiau apie taiką.

Lietuvai reikia drąsos nešti laisvės vėliavą

2014 - 09 - 17
Lietuvai reikia idėjų bei kuriančių veiksmų, o ne konfliktų ir tarpusavio ginčų. Lietuvai reikia telkiančios lyderystės, todėl ir džiaugiamės galėdami pranešti, kad po formalių procedūrų, apsijungus ,,Liberalų ir centro’’ bei ,,TAIP’’ sąjungoms, yra įregistruota Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai).
Kas yra  Lietuvos laisvės sąjunga?  Dar viena nauja partija? Tikrai ne. Tai susivieniję, savarankiški, liberaliai mąstantys ir veikiantys bendraminčiai, kurie tęs Lietuvos ir Europos politikoje dar 1990 m. lapkričio mėnesį pradėtą Lietuvos liberalų sąjungos (LLS) kelią, prie kurio 2003 metais gegužės 31 d. bendrame suvažiavime prisijungė Modernieji krikščionys demokratai (LMKD) ir  Lietuvos centro sąjunga (LCS).
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) – tai Lietuvos liberalų, Centro sąjungos, Moderniųjų krikščionių demokratų ir sąjungos “TAIP’’ istorijos ir darbų tęsėja.
LLS – tai ne tik Lietuvos laisvės sąjungos trumpinys, tai pagarba istorijai, kurią pradėjo Lietuvos liberalų sąjunga. Tai žmonės, kurie daugelį metų savo veiklą grindžia liberalizmo principais bei krikščioniškoje kultūroje susiformavusios asmens ir bendrojo gėrio samprata.  Individo laisvė mums yra pagrindinė vertybė.  Tik laisvas žmogus gali būti visavertis visuomenės narys. Tačiau būtina šios laisvės sąlyga – atsakomybė bendruomenei bei savo šaliai.
Galime diskutuoti, gali nesutapti mūsų nuomonės dėl Lietuvos ateities vizijos, bet mes visada skiriame asmenį nuo idėjų. Tai yra prielaidos, kurios leidžia telkti ir vienyti, tokia ir yra Lietuvos laisvės sąjunga.
Dauguma mūsų esame drauge ar šalia vienas kito daugelį metų. Dėkojame Lietuvos piliečiams, kurie rinko ir balsavo už mus šiame kelyje. Tame kelyje buvo daug reikšmingų darbų, kurių bent keletą norėčiau paminėti:
- valstybės administracijos modernizavimas, pavyzdžiui, apskričių panaikinimas, teisinių procedūrų tobulinimas, teismų reorganizavimas, mokesčių reformos (GPM sumažinimas ar sveikatos draudimo mokesčių išskyrimas);
- visada siekėme teisės gyventojams tiesiogiai rinkti merus, tobulinome politinių partijų finansavimo tvarką;
- du kartus vadovavome ir drauge su Lietuvos žmonėmis rinkome vakarietišką Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų, drauge ėjome į ES ir NATO;
- o kur dar mūsų merų ar tarybos narių pasiekimai savivaldybėse.
Visada turėjome idėjų, visada degėme aistra už geresnę Lietuvą, už tėvynę, kurioje viskas įmanoma. Būta ir klaidų, tačiau neklysta tik tie, kurie nieko nedaro.
Daugelis gerai žinomų politikų ar visuomenės atstovų yra šio istorinio kelio dalyviai. Kaip ir kiekvieno mūsų gyvenime, būna pakylimų ir nusivylimų, keičiasi požiūriai ar vertinimai, tačiau visada gerbsime ir pasakysime AČIŪ už darbus tiems, kurie kūrė laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Mūsų pareiga tęsti drauge pradėtus darbus, turime išlaisvinti Lietuvos žmonių kūrybines galias. Nors mes maža valstybė, bet mūsų piliečių pasiekimai dideli!  Tai ir yra kelias į Lietuvos sėkmę, kuriuo turime eiti: tik laisvas žmogus atviroje visuomenėje gali sukurti stiprią valstybę.
Stiprios valstybės pagrindas – pirmiausia savarankiškas ir iniciatyvus žmogus. Žmogus, kuriam tarnauja valstybė, gindama jo teises ir sudarydama sąlygas visapusiškai išskleisti asmeninius gabumus.
Turime tęsti drauge su prezidentu Valdu Adamkumi pradėtą Lietuvos viziją, kur stipri šiuolaikinė valstybė – tai ne stipri valdžia. Tikroji šalies stiprybė – tai ne žmonių paklusnumas, o privati piliečių iniciatyva, paremta susitarimu, gebėjimu derinti skirtingus interesus, įsipareigojimu bendram labui.
Lietuvoje daug politikų ar visuomenės veikėjų, kurie šaukia ,,NE’’. Tačiau Lietuvai reikia šiek daugiau nei ,,NE’’, reikia optimizmo ir ,,TAIP’’, nes ,,NE’’ nieko nekuria, kuria tik ,,TAIP’’, kuria tik teigiantys, o ne neigiantys.
Laisvė – tai didžiausia vertybė, kurią turime saugoti ir ginti. Į ją kasdien kėsinasi valdžia savo sprendimais, grobuoniški biznieriai ar diktatoriški režimai. Ypač tai aktualu grėsmės akivaizdoje, todėl ir pasirinkome ,,Lietuvos laisvės sąjungos’’ pavadinimą ir nenorime, kad LAISVĖ būtų tapatinama su marginalais.
Kviečiame Lietuvos piliečius šiuo keliu eiti drauge, nes laimė atsiranda iš laisvės, o laisvė atsiranda iš drąsos.

Lietuvai reikia idėjų

2014 - 07 - 12
Lietuvai reikia idėjų bei kuriančių veiksmų, o ne konfliktų ir tarpusavio ginčų.
Lietuvai reikia telkiančios lyderystės, todėl šiandien ir esame čia – Lietuvos sostinės Rotušėje.
Lietuvai reikia drąsos nešti Laisvės vėliavą. Todėl ir esame čia, savarankiški, liberaliai mąstantys ir veikiantys bendraminčiai.
Dauguma mūsų esame drauge ar šalia vienas kito dar nuo 1996 metų, kai iškėlėme kandidatą į Lietuvos Respublikos prezidentus Valdą Adamkų ir du kartus sėkmingai jį drauge su Lietuvos piliečiais rinkome. Plačiau…

Sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentei inauguracijos proga

2014 - 07 - 12

Sveikinu Jūsų Ekscelenciją, pradedančią antrąją šios puikios šalies Prezidento kadenciją, inauguracijos proga. Po priesaikos ir šventinių akimirkų bus kasdienis penkerių metų darbas, kuris gal ir trumpas valstybės gyvenime, bet ilgas žmogui, nes tai mūsų visų gyvenimo metai.  Nuo Jūsų veiklos, aistros ir išminties priklausys, kokį pėdsaką paliksite Lietuvos ir Europos istorijoje. Daug pasaulyje buvo ir bus valstybių vadovų, paliekančių įrašus statistikos žurnaluose, bet tik nedaugelis jų istorijos knygose pelnytai vertinami už veiklą – apie juos kalba istorikai ir su padėka prisimena žmonės.

Tai jau antroji Jūsų kadencija, todėl galite niekam nepataikauti. Jūsų atsakomybė padaryti šią šalį ir žmones geresnius, Jūsų pareiga – padėti pagrindus Lietuvos valstybės ateičiai.
Todėl: Plačiau…

Grąžinkime Seimo narį į darbo rinką

2014 - 07 - 3
[Publikuota 2012-02-06]
Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė, jog yra svarstomi rinkiminių apygardų ribų ar rinkėjų skaičiaus pakeitimai. Vienas šių pasiūlymų – vieną vienmandatę rinkimų apygardą iš Kauno perkelti į Vilnių, atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus pokyčius. Pasirodo, Kaune per Nepriklausomybės laikotarpį pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis gyventojų skaičius sumažėjo daugiau nei 100 tūkst. Nors Vyriausybė sprendžiant miestų pajamų klausimus gyventojų skaičiaus pasikeitimų nenori matyti, šis faktas pagaliau parodė demografinių pokyčių Lietuvos miestuose bent jau politinį pripažinimą. Tačiau toks siūlymas mažai ko vertas, nes norit atkurti Seimo autoritetą ir jo, kaip įstatymo leidėjo, pajėgumą yra reikalinga esminė reforma, kurią ir noriu pristatyti diskusijai. Manau sutiksite, kad Lietuvos parlamentas seniai neatitinka modernios ir šiuolaikiškos visuomenės poreikių. Kyla abejonių ar Lietuva dar vis parlamentinė respublika, greičiau ji partinė – biurokratinė. Plačiau…